องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นายอดุลย์ ทรายเพชร
นายอดุลย์ ทรายเพชร
เลขานุการนายก อบต.

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   


ดูรายละเอียด

นายสนอง ชนะทอง
ประธานสภา อบต.ไผ่
ดูรายละเอียด

นายสมบูรณ์ เขียวอ่อน
รองประธานสภา อบต.ไผ่


ดูรายละเอียด

นายวัฒนา เรียบร้อย
เลขานุการ สภา อบต.ไผ่
ดูรายละเอียด

นายสุบิน เกษฎา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่1


ดูรายละเอียด

นายบุญงาม คงมงคล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่2


ดูรายละเอียด

นางสมนิตย์ ศรีงาม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่2
ดูรายละเอียด

นายสิงหา แก่นจักร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


ดูรายละเอียด

นายทูน สุขสำโรง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


ดูรายละเอียด

นายสวัสดิ์ แสงราม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


ดูรายละเอียด

นายบุญส่ง อุไรล้ำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


ดูรายละเอียด

นางพุทธิดา จันตาขาว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


ดูรายละเอียด

นายสัมฤทธิ์ ผาจีบ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


ดูรายละเอียด

นายชัชวาล ทองดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


ดูรายละเอียด

นา่ยเรือง แสงราม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


ดูรายละเอียด

นายธนากร ใยวัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


ดูรายละเอียด

นางสุคลธ์ ปราณีต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


ดูรายละเอียด

นางสาวสมพร ก้านทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


ดูรายละเอียด

นายชนินทร์ มนต์ดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


ดูรายละเอียด

นายปิยะ ไหมทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


ดูรายละเอียด

นายผิน สุภาษา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10


ดูรายละเอียด

นายณรงค์ฤทธิ์ ราชเจริญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่10


ดูรายละเอียด

นางสาวทองคำ แก่นจักร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11


ดูรายละเอียด

นางประคอง วงษ์เลิศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11


ดูรายละเอียด

นางสถิตย์ ทางดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12


ดูรายละเอียด

นางสุพรรณ แก่นจักร์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12


ดูรายละเอียด

นายบุญทัน สลับศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13


ดูรายละเอียด

นายบุญเกิด ประจวบสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13


ดูรายละเอียด

นายวิเชียร เพิ่มพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14


ดูรายละเอียด

นายสมศักดิ์ ภูมิมณี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14
   

     1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

     2. พิจารณา และให้ความเห็นชอบในร่างข้อบังคับตำบล ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย รายปี และร่างข้อบังคับงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม

     3. ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนพัฒนาตำบล ข้อ 1 และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา