องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นายสนอง ชนะทอง
นายสนอง ชนะทอง
ประธานสภา อบต.ไผ่

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)    ทั้งหมด 47 ข่าว

อ่านต่อ
วันเด็ก 59
     กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลไผ่ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โดยการสนับสนุนงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดยท่านสมพงษ์ ทรายเพชร และคณบริหาร มีกิจกรรมมากมายสำหรับเด็ก เช่น การแสดงบนเวที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในเขตตำบลไผ่ 4 ศูนย์ และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลไผ่ ทั้... (อ่าน 317) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 4 ก.พ. 2559)
อ่านต่อ
โครงการเพลหมุนเวียน
     การดำเนินโครงการ เพลหมุนเวียน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ให้ผู้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี ของคนในตำบล สร้างจิตสำนึกปลูกฝังค่านิยม ที่ดีงาม ต่อชนรุ่นหลัง (อ่าน 434) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 7 ก.ย. 2558)
อ่านต่อ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่
     สภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ เพื่ออบรมให้ความรู้ ด้านการดำเนินงานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล และเพื่อส่งเสริมศักยภาพ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมอบรมให้ความรู้... (อ่าน 550) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 7 ก.ย. 2558)
อ่านต่อ
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึง อสม. จากทุกหมู่บ้าน ในเขตตำบลไผ่ เข้าร่วมในกิจกร... (อ่าน 418) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 27 ส.ค. 2558)
อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่
     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไผ่ ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีลาวรรณ บ้านคอนสวรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบำเพ็ญธรรม บ้านนาอุดม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านช่องเป็นเจ้า... (อ่าน 489) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 19 ส.ค. 2558)
อ่านต่อ
อบต.ไผ่ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
     นายสงพงษ์ ทรายเพชร และคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เข้ารับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ระดับประเทศ การบริหารจัดการ อบต. ที่ดี มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาท้องถิ่นตำบล พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล สร้างการอยู่ร่วมกั... (อ่าน 547) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 23 มิ.ย. 2558)
อ่านต่อ
อบต.ไผ่ ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน
     ส่วนการศึกษาฯอบต.ไผ่ ได้ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2 รายการคือ 1.สนมคัพ 2.กู่กาสิงห์คัพ เพื่อการพัฒนทักษะ และประสบการณ์ ของนักกีฬาในตำบลไผ่ ทั้งรุ่นเยาวชน และอาวุโส โดยนายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ผู้จัดการทีม (อ่าน 400) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 22 เม.ย. 2558)
อ่านต่อ
วันผู้สูงอายุ ตำบลไผ่
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว มอบของขวัญ และขอพรจากผู้สูงอายุ ร่วมรำวงเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยท่านสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก (อ่าน 361) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 22 เม.ย. 2558)
อ่านต่อ
วันเชิดชูเกียรติตำบลไผ่ชุมชนเข้มแข็ง
     งานชุมชนตำบลไผ่เข้มแข็ง ได้จัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมาช่วงเช้าเป็นการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล ระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคี และในภาคกลางคืน มีงานเลี้ยงสังสรรค์และชมการแสดงของแต่ละหน่วยงานและการแสดงของเด็กและเยาวชนตำบลไผ่ (อ่าน 381) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 17 มี.ค. 2558)
อ่านต่อ
กีฬา อบต.ไผ่คัพต้านยาเสพติด ครั้งที่15
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้จัดงานกีฬา อบต.ไผ่คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่15 ขึ้น โดยได้เริ่มทำการแข่งขัน มาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆดังนี้ 1. ฟุตบอลชาย ประเภทประชาชนทั่วไป ( มีทั้งหมด 9 ทีม ) 2. ฟุตบอลชาย ประเภทอาวุโส 35 ปีขึ้นไป ( มีทั้งหมด 6 ... (อ่าน 460) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 17 มี.ค. 2558)
อ่านต่อ
วันเด็ก แห่งชาติ ตำบลไผ่
      กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลไผ่ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โดยการสนับสนุนงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดยท่านสมพงษ์ ทรายเพชร และคณบริหาร มีกิจกรรมมากมายสำหรับเด็ก เช่น การแสดงบนเวที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในเขตตำบลไผ่ 4 ศูนย์ และนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบลไผ่ ... (อ่าน 445) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 10 ม.ค. 2558)
อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬา -กรีฑาประเพณีปีใหม่ ตำบลไผ่
     การแข่งขันกีฬา -กรีฑาประเพณีปีใหม่ ตำบลไผ่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ในหมู่บ้านได้หันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนงบประมาณจ ากองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ซึ่งนำโดย ท่านสมพงษ์ ทรายเพชร... (อ่าน 425) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 10 ม.ค. 2558)
อ่านต่อ
5 ธันวา มหาราชา
     ท่านสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมประสกนิกรชาวตำบลไผ่ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี พิธีถวายพระพร ในวันที่5 ธันวาคม 2557 วันพ่อแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มีการจัดพิธี ทั้งในภาคเช้า และภาคค่ำ (อ่าน 414) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 12 ธ.ค. 2557)
อ่านต่อ
โครงการประกวดขับร้องสรภัญญะ
     กิจกรรมการประกวดขับร้องสรภัญะ บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่6เป็นเจ้าภาพซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อชาวตำบลไผ่และไกล้เคียง ได้มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาและประเพณีอีสาน โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยท่านสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารสา่วนตำบลไผ่ เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งมีทีมสรภัญญะส... (อ่าน 493) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 12 ธ.ค. 2557)
อ่านต่อ
อบต.ไผ่ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
     อบต.ไผ่ ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ในการประเมินทั้งหมด 3 ครั้งและ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ผ่านการประเมินทั้งหมด ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็น อบต. แห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับรางวัลนี้ นำทีมโดย ท่านสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนต... (อ่าน 643) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 17 ก.ย. 2557)
อ่านต่อ
กีฬาฟุตบอลอำเภอรัตนบุรีคัพ 2557
     อบต.ไผ่ ได้ส่งนักกีฬาเยาวชน ในตำบลไผ่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอรัตนบุรีคัพ ประจำปี2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เพื่อคัดตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัด ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้เห็นความสำคัญการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จึงได้ส่งทีมเข้าร่วมก... (อ่าน 735) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 6 ก.ย. 2557)
อ่านต่อ
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
     กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลไผ่ ประจำปี 2557 นำโดยท่าน สมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้จัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านนาอุดม ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเพื่อเป็นกา... (อ่าน 620) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน : 6 ก.ย. 2557)
อ่านต่อ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
     คณะบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยท่าน รองนายกฯวงษ์ประชา สีสดและ ท่าน วรวัฒน์ แสงราม ร่วมกับสมาชิกสภา อบต.ไผ่ และพนักงาน เข้าร่วม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส... (อ่าน 552) อ่านต่อ
(โดย : ton : 19 ส.ค. 2557)
อ่านต่อ
โครงการ เพลหมุนเวียน ตำบลไผ่
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นำโดย นายสมพงษ์ ทรายเพชร และส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ร่วมสนับสนุน โครงการเพลหมุนเวียนตำบลไผ่ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกัน ทำบุญธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พี่น้องชาวตำบลไผ่ได้พบปะกัน สร้างความสามัคคี ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และเพื่อส่ง... (อ่าน 488) อ่านต่อ
(โดย : ton : 18 ส.ค. 2557)
อ่านต่อ
โครงการปรองดอง สมานฉันท์
      โครงการ“สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยมีนายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ทุกองค์กรทุกภาคส่วน ในเขตตำบลไผ่ มีความเข็มแข็งและสร้างความรักความสามัคคี เมื่อมีเห... (อ่าน 718) อ่านต่อ
(โดย : ton : 19 มิ.ย. 2557)

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3 หน้า เลือกหน้า [1] 2 [3]


...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา