องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นางทัศน์วรรณ์ บุญศิริ
นางทัศน์วรรณ์ บุญศิริ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)    ทั้งหมด 78 ข่าว

อ่านต่อ
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลผู้สูงอายุฯ
     28 มีนาคม 2561เวลา อบต.ไผ่ มอบให้นายทศวรรษ ชิ้นแก้ว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เขต 9 นครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงในพื้นที่ให้เอื้อต่อการดำเนิ... (อ่าน 91) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 30 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมทักษะให้ความรู้การผลิตเชื้อราฯ
     นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะให้ความรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ใช้ในนาข้าว ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดหงษ์บ้านช่อง หมู่ ๓ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโดเดอร์ม่าให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะสามารถนำไป... (อ่าน 87) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 30 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
การประชุมสัญจรสภาเด็กและเยาวชนภาคอีสาน
     วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีนิรันด์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร สภาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบทุนการศึกษาเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอ... (อ่าน 101) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 27 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
กีฬา-กรีฑาศูนย์พัฬนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๖๑
     กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสม... (อ่าน 94) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 23 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
     นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี นำข้าราชการ และข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอรัตนบุรี ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่... (อ่าน 78) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 19 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ส่งเด็กก่อนวัยเรียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ อบต.หนองบัวทอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยเปิดโอกาสให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอรัตนบุรี เข้ามาแสดงทักษ... (อ่าน 77) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 19 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
กิจกรรม “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ”
     นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ พร้อมด้วย กลุ่มจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมพลังสามัคคีทำความดี Big Cleaning Day ทำความสะอาด กำจัดขยะ และปรับภูมิทัศน์บริเวณถนน เส้นทางบ้านช่องถึงถึงบ้านคอนสวรรค์ และเส้นทางบ้านช่องถึงบ้านนาวอง ต.ไผ่ อ.รัตนบุ... (อ่าน 74) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 19 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
     ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ นายบรรเจิด สีสด กำนันตำบลไผ่ สมาชิก อบต.ไผ่ ผอ.โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ คณะครู-นักเรียน ชมรม อสม. กลุ่มแม่บ้าน ส่วนราชการต่าง ๆ และ... (อ่าน 86) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 15 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุประจำปี ๖๑
     นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานบุญประจำปี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ปี ๒๕๖๑ พร้อมด้วยนายสนอง ชนะทอง ประธานสภา อบต.ไผ่ และรองประธานสภา สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ไผ่ ร่วมกันเดินแห่ขบวน พานบายศรีไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ... (อ่าน 97) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 2 มี.ค. 2561)
อ่านต่อ
พิธีรับมอบโดมสนามเด็กเล่นแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบโดมสนามเด็กเล่นจำนวน ๑ หลัง จากคุณวัชรพงศ์ ภู่มงกุฎชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด แผนกโภชนาการอาหารสัตว์ งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมคุณอุษา-คุณสมณรงค์ ทรายเพชร กรรมการผู้จัดการ เอสพีฟาร์ม และบริษัท สุรินทร์พอร์ค โ... (อ่าน 117) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 21 ก.พ. 2561)
อ่านต่อ
ประชาคมโครงการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนฯ
     นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้อำนวย รพสต.ไผ่ ส่วนราชการต่างๆ ออกจัดประชุมประชาคมโครงการปรัปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณอุดหนุน สำหรับการดำ... (อ่าน 147) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 21 ก.พ. 2561)
อ่านต่อ
กิจกรรมวันเด็ก ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยกองการศึกษา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดี ต่างจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ โดยมีผู้ปกครอง และเพื่อนๆ ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนาน นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการมอบของขวัญ ตุ๊กตา ของเล่น เลี้ยงอาหาร ขนม ... (อ่าน 136) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 17 ม.ค. 2561)
อ่านต่อ
โครงการปลูกดอกดาวเรือง
     นายพิเชษฐ์ จันทร์ส่ง ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีปลูกดอกดาวเรือง ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยมีนายสมนึก ชัยศรี ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ นายก อบต.ในเขต อ.รัตนบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพน... (อ่าน 326) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 21 ส.ค. 2560)
อ่านต่อ
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ
     วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๐ นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ไผ่ หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และ... (อ่าน 280) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 21 ส.ค. 2560)
อ่านต่อ
อบต.ไผ่ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายความอาลัย ในการนี้มีสมาชิกสภา อบต. พน... (อ่าน 572) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 2 พ.ย. 2559)
อ่านต่อ
การแสดงตนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพฯ
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ออกให้บริการการแสดงตนยืนยันการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 502) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 31 ต.ค. 2559)
อ่านต่อ
การประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ๔ ปี
     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยการจัดประชุมประชาคมตำบลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน พัฒนาที่สามารถต... (อ่าน 458) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 28 ต.ค. 2559)
อ่านต่อ
ตำบลไผ่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
     วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเลียบบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ทุกหมู่ และพสกนิกรชาวตำบลไผ่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพ... (อ่าน 459) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 18 ต.ค. 2559)
อ่านต่อ
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการทิ้งและบริหารจัดการขยะ
     นายบุญส่ง ศรีบุญตระกูล ปลัดอำเภออำเภอรัตนบุรี นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ นายวัฒนา เรียบร้อย ปลัด อบต.ไผ่ พร้อมด้วยทหารจาก มทบ. ๒๕ สุรินทร์ รองนายก อบต.ไผ่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิก ส.อบต.ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลไผ่ ร่วมกันประชาคมและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนชาวบ้านไผ่ หมู่ ๑ กรณีองค์การ... (อ่าน 392) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2559)
อ่านต่อ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลไผ่ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพพัฒนาการของเด็กเล็ก โดยมีนายวรวัฒน์ แสงราม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม ณ ศูนย์พั... (อ่าน 423) อ่านต่อ
(โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2559)

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4 หน้า เลือกหน้า [1] 2 [3] [4]


...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา