องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นายอดุลย์ ทรายเพชร
นายอดุลย์ ทรายเพชร
เลขานุการนายก อบต.

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   

คลิกดาวน์โหลด สรุปผลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘
[1,463.45 KB.] (8 พ.ย. 2559 10:57 น.)
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๕
[1,477.52 KB.] (8 พ.ย. 2559 10:56 น.)
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ ๑๑
[1,714.47 KB.] (7 พ.ย. 2559 13:42 น.)
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลขุดลอกหนองน้ำสาธารณะประโยชน์(หนองปลักเปือย) หมู่ ๑๓
[1,217.04 KB.] (7 พ.ย. 2559 13:41 น.)
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓
[1,372.72 KB.] (7 พ.ย. 2559 13:39 น.)
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗
[1,292.23 KB.] (7 พ.ย. 2559 13:38 น.)
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลโครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน หมู่ ๑๓
[1,202.40 KB.] (7 พ.ย. 2559 13:37 น.)
คลิกดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยพิการ
[16.00 KB.] (3 พ.ย. 2559 15:43 น.)
คลิกดาวน์โหลด แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
[16.00 KB.] (3 พ.ย. 2559 15:40 น.)
คลิกดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[101.62 KB.] (3 พ.ย. 2559 15:38 น.)
คลิกดาวน์โหลด แบบคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[29.50 KB.] (3 พ.ย. 2559 15:37 น.)
คลิกดาวน์โหลด แบบประเมินพนักงานจ้าง
[294.56 KB.] (3 พ.ย. 2559 15:01 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
[3.00 KB.] (20 ก.ย. 2559 07:43 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
[423.86 KB.] (4 ก.ค. 2559 15:47 น.)
คลิกดาวน์โหลด รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
[144.22 KB.] (4 ก.ค. 2559 14:00 น.)
คลิกดาวน์โหลด รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
[140.15 KB.] (4 ก.ค. 2559 13:59 น.)
คลิกดาวน์โหลด รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
[342.20 KB.] (4 ก.ค. 2559 13:58 น.)
คลิกดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
[2,380.42 KB.] (4 ก.ค. 2559 13:55 น.)
คลิกดาวน์โหลด การตรวจสอบการประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลาง
[1,506.29 KB.] (1 ก.ค. 2559 14:36 น.)
คลิกดาวน์โหลด รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
[1,269.23 KB.] (1 ก.ค. 2559 14:34 น.)

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7 หน้า เลือกหน้า [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]


...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา