องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นายสมบูรณ์ เขียวอ่อน
นายสมบูรณ์ เขียวอ่อน
รองประธานสภา อบต.ไผ่

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   

คลิกดาวน์โหลด การขออนุญาตประกอบกิจการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
[88.50 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:33 น.)
คลิกดาวน์โหลด การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[107.00 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:32 น.)
คลิกดาวน์โหลด การจดทะเบียนพาณิชย์
[93.00 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:31 น.)
คลิกดาวน์โหลด การรับชำระภาษีป้าย
[83.50 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:24 น.)
คลิกดาวน์โหลด การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
[79.50 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:22 น.)
คลิกดาวน์โหลด การแจ้งถมดิน
[86.50 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:21 น.)
คลิกดาวน์โหลด การแจ้งขุดดิน
[89.00 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:20 น.)
คลิกดาวน์โหลด การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
[113.50 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:19 น.)
คลิกดาวน์โหลด การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
[80.50 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:18 น.)
คลิกดาวน์โหลด การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ
[78.00 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:17 น.)
คลิกดาวน์โหลด การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[84.00 KB.] (21 ก.ค. 2558 18:16 น.)
คลิกดาวน์โหลด เบอร์โทร ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต.
[122.56 KB.] (5 พ.ย. 2557 10:07 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558
[348.86 KB.] (30 ก.ย. 2557 15:56 น.)
คลิกดาวน์โหลด การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2557
[719.36 KB.] (30 ก.ย. 2557 10:05 น.)
คลิกดาวน์โหลด งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2556
[1,275.84 KB.] (30 ก.ย. 2557 09:51 น.)
คลิกดาวน์โหลด รายงานยอดผู้ใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
[146.93 KB.] (15 ก.ย. 2557 13:54 น.)
คลิกดาวน์โหลด การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
[703.43 KB.] (15 ก.ย. 2557 12:53 น.)
คลิกดาวน์โหลด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)
[870.84 KB.] (15 ก.ย. 2557 12:49 น.)
คลิกดาวน์โหลด รายงานผลการเปิดซอง
[482.08 KB.] (15 ก.ย. 2557 12:23 น.)
คลิกดาวน์โหลด ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
[122.66 KB.] (15 ก.ย. 2557 11:28 น.)

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7 หน้า เลือกหน้า [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7]


...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา