องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่            
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ไปหน้าแรก ประชาสัมพันธ์ อบต. เกี่ยวกับ อบต.ไผ่ บุคลากร อบต. ผลการดำเนินงานของ อบต. ติดต่อสื่อสาร

ลงบันทึก/อ่านสมุดเยี่ยมชมเว็บไซต์


นายอวิรัญ ไชยทอง
นายอวิรัญ ไชยทอง
พนักงานขับรถยนต์

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วไทย
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ G-Directory
ไทยตำบล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กฎหมายไทย
คนไทย ดอท คอม
ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ช่อง ITV
UBC
Nation

หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการออนไลน์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คม-ชัด-ลึก
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านเอกสาร PDF
โปรแกรมอ่าน PDF
   

คลิกดาวน์โหลด แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
[1,003.06 KB.] (15 ก.ย. 2557 11:27 น.)
คลิกดาวน์โหลด บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี 2558-2560
[94.59 KB.] (15 ก.ย. 2557 11:27 น.)
คลิกดาวน์โหลด งบแสดงฐานะทางการเงิน
[1,787.98 KB.] (12 ก.ย. 2557 13:44 น.)
คลิกดาวน์โหลด การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
[1,923.43 KB.] (12 ก.ย. 2557 12:19 น.)
คลิกดาวน์โหลด ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
[18.22 KB.] (21 พ.ค. 2557 17:26 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2557-2559
[16.47 KB.] (21 พ.ค. 2557 17:24 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2556-2558
[16.70 KB.] (21 พ.ค. 2557 17:24 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2555-2557
[275.35 KB.] (21 พ.ค. 2557 17:22 น.)
คลิกดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
[138.51 KB.] (4 พ.ย. 2556 15:50 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศรับลงทะเบียนผู้พิการ
[118.24 KB.] (4 พ.ย. 2556 15:49 น.)
คลิกดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ
[140.94 KB.] (4 พ.ย. 2556 15:48 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
[145.83 KB.] (4 พ.ย. 2556 15:47 น.)
คลิกดาวน์โหลด แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง
[176.84 KB.] (4 พ.ย. 2556 15:45 น.)
คลิกดาวน์โหลด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2557
[270.03 KB.] (19 ก.ย. 2556 14:12 น.)
คลิกดาวน์โหลด ความรูเรื่องภาษี
[100.50 KB.] (20 มิ.ย. 2555 09:05 น.)
คลิกดาวน์โหลด ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ไผ่
[28.00 KB.] (18 มิ.ย. 2555 10:14 น.)
คลิกดาวน์โหลด หนังสือร้องเรียน
[30.50 KB.] (16 ก.ย. 2554 11:21 น.)
คลิกดาวน์โหลด รายงานยอดผู้ใช้บริการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
[45.70 KB.] (3 ก.พ. 2554 10:42 น.)
คลิกดาวน์โหลด แบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าเรืองแสง
[28.00 KB.] (16 มิ.ย. 2553 15:32 น.)

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7 หน้า เลือกหน้า [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7


...ไปส่วนบนของหน้า  

 สงวนลิขสิทธิ์ (c) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ Webmail   สำหรับเจ้าหน้าที่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
  92 หมู่ 11 ถนนรัตนบุรี-ม่วงหมาก ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
  โทร. 0-4453-6234 โทรสาร 0-4453-6234 อีเมล์: tambolphai.rb@gmail.com
ติดต่อ/ชมผลงาน ผู้พัฒนา