งานวันท้องถิ่นไทย 59 เปิดอ่าน 492 ครั้ง


งานวันท้องถิ่นไทย 59

      อบต.ไผ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันท้องถิ่นไทย ณ จังหวัดสุรินทร์ โดยได้ดำเนินการ จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP รถขบวนแห่ เพื่อเข้าร่วมในขบวนแห่ งานวันท้องถิ่นไทย ในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ ทุกอำเภอทุกอบต.ของจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่18 - 19 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมานำโดย ท่านสมพงษ์ ทรายเพชร สภาองค์กรบริหารส่วนตำบลไผ่ และพนักงาน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ขบวนแห่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ประธานสภาฯ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
สินค้าโอท็อปตำบลไผ่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน เมื่อ : 20 มี.ค. 2559 11:49 น.