งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอรัตนบุรี เปิดอ่าน 478 ครั้ง


งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอรัตนบุรี

      งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอรัตนบุรี วันที่8-13พฤษภาคม 2559 ในปีนี้ ตำบลไผ่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นำโดยท่านสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และชาวตำบลไผ่ เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอรัตนบุรีและ พิธีบวงสรวง เจ้าเมืองรัตนบุรี เจ้าพ่อศรีนครเตาเท้าเธอ ณ สวนสาธารณะ บริเวณลานอนุสาวรีย์ “ศรีนครเตา” โดยมีการจัดขบวนแห่บั้งไฟ ของชุมชน/ตำบลต่างๆ ในเขต อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ รวมถึงมีการออกร้าน ขายสินค้า เริ่มจากสี่แยกบ้านแก ผ่านถนนหน้าตลาดสด จนกระทั่งถึงบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ เพื่อเคารพบูชาเจ้าพ่อศรีนครเตา ซึ่ง เป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวรัตนบุรี ในความเชื่อ เรื่องการจุดบั้งไฟ เพื่อให้เกิดศิริมงคลเรียก ฟ้า ฝน ให้ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
พิธีบวงสรวง

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
รำบวงสรวง

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ขบวนแห่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ป้าย อบต.ไผ่

โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน เมื่อ : 16 พ.ค. 2559 17:20 น.