การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ เปิดอ่าน 332 ครั้ง


การออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ

      วันนี้ (๑ ก.ค. ๕๙) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ออกให้บริการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 1 ก.ค. 2559 14:55 น.