กิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เปิดอ่าน 315 ครั้ง


กิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"

      นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ไผ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม. ชาวตำบลไผ่ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักสงฆ์ดงบาก ม.๑๐ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จัดโดย องค์การบริหารส่วตำบลไผ่ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ถึงอากาศจะร้อน แต่ก็ยังสนุกนะครับ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
พวกเราร่วมใจกันไปปลูกต้นไม้

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ลูกเสือก็มานะครับ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ทุกคนสู้ ๆ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
เอ้าขุด ๆ ๆ

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 11 ส.ค. 2559 09:01 น.