กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี เปิดอ่าน 302 ครั้ง


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี

      ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผอ.รพสต. คณะ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลไผ่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ มลฑลพิธีหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ และเวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิก อบต. ลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผอ.รพสต. คณะ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนชาวตำบลไผ่ ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนในเขตตำบล การจุดพลุ เฉลิมพระเกียรติ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่แม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายก อบต.ไผ่อ่านคำสดุดีถวายพระพร

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การถวายพานพุ่ม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษาถวายพานพุ่ม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมถวายพานพุ่ม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ร่วมลงนามถวายพระพร

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายก อบต.ไผ่อ่านคำสดุดีถวายพระพร

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ประชาชนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้ร่วมงานจุดเทียนชัย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
หลากหลายอายุร่วมกันจุดเทียนชัย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายก อบต.ไผ่ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 13 ส.ค. 2559 19:55 น.