ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนคนพิการ(รายใหม่) เปิดอ่าน 283 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนคนพิการ(รายใหม่)

      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จะเปิดรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อสอบถามโทร ๐๔๔ – ๕๓๖๒๓๔

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 19 ส.ค. 2559 16:14 น.