โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(รั้วโรงเรียน) เปิดอ่าน 310 ครั้ง


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(รั้วโรงเรียน)

      นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานในพิธีอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน "โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(รั้วโรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่จาก อบต.ไผ่ ร่วมกันให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในเขต ตำบลไผ่ทั้ง ๖ โรงเรียนกำนันตำบลไผ่ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านคอนสวรรค์เข้าร่วมในพิธี จัดโดยกองการศึกษา องค์การบริหารสวนตำบลไผ่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ปลัดร่วมให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมอบรม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
คณะผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
คณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอรัตนบุรี

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
วิทยากรจาก อบต.ไผ่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าอบรมร่วมกันทำกิจกรรม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ระดมความคิด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ช่วยกันคิด ช่วยกันเขียน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผลจากการระดมความคิด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นำเสนอผลงาน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นำเสนอผลงาน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นำเสนอผลงาน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
รับรางวัล

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ร่วมรับประทานอาหาร

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 19 ส.ค. 2559 17:03 น.