กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดอ่าน 421 ครั้ง


กิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลไผ่ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพพัฒนาการของเด็กเล็ก โดยมีนายวรวัฒน์ แสงราม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ หมู่ ๑๔ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ตั้งขบวนรอเดินสวนสนาม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ขบวนพร้อมเดินแล้ว

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การแข่งขันเหยียบลูกโป่ง

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การแข่งขันเดินตัวหนอน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
เตะฟุตบอล

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นักกีฬาคนเก่งแข่งร้อยลูกปัด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
โฉมหน้าผู้ชนะ

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 ก.ย. 2559 09:16 น.