ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการทิ้งและบริหารจัดการขยะ เปิดอ่าน 390 ครั้ง


ประชาคมรับฟังความคิดเห็นการทิ้งและบริหารจัดการขยะ

      นายบุญส่ง ศรีบุญตระกูล ปลัดอำเภออำเภอรัตนบุรี นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ นายวัฒนา เรียบร้อย ปลัด อบต.ไผ่ พร้อมด้วยทหารจาก มทบ. ๒๕ สุรินทร์ รองนายก อบต.ไผ่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิก ส.อบต.ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลไผ่ ร่วมกันประชาคมและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนชาวบ้านไผ่ หมู่ ๑ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอใช้เขตพื้นที่ของหมู่ ๑ บ้านไผ่ เป็นที่ทิ้งและบริหารจัดการขยะของตำบลไผ่ให้เป็นระบบ โดยใช้เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
คณะผู้ทำประชาคม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
คณะผู้ทำประชาคม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมทำประชาคม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ลงชื่อเข้าร่วมประชาคม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
รับฟังการชี้แจง

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
รับฟังการชี้แจง

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 ก.ย. 2559 09:25 น.