โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ เปิดอ่าน 305 ครั้ง


โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ

      วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๐ นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.ไผ่ หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และประชาชนตำบลไผ่ ที่บริเวณคลองน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๒ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นสระน้ำ ที่มีการขุดลอกใหม่ เพื่อป้องกันการพังทลายชะล้างหน้าดิน และรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนร่วมกันใช้หญ้าแฝกในการอนุรักดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของดิน เพิ่มประสิทธิภาพในการดักตะกอน เพิ่มความชุ่มชื้นรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในกันปลูก

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
อ๊ะ ช่วยกันๆ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ขุด ขุด ขุด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ปลูก ปลูก ปลูก

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ปลูกต่อไป

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
น้องๆ นักเรียนก็มาช่วยปลูก

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
เสร็จแล้ว

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 21 ส.ค. 2560 09:40 น.