พิธีรับมอบโดมสนามเด็กเล่นแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดอ่าน 117 ครั้ง


พิธีรับมอบโดมสนามเด็กเล่นแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

      นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบโดมสนามเด็กเล่นจำนวน ๑ หลัง จากคุณวัชรพงศ์ ภู่มงกุฎชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด แผนกโภชนาการอาหารสัตว์ งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมคุณอุษา-คุณสมณรงค์ ทรายเพชร กรรมการผู้จัดการ เอสพีฟาร์ม และบริษัท สุรินทร์พอร์ค โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ได้ซ่อมแซมและปรับปรุงสนามเด็กเล่น ที่พักผู้ปกครอง มูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท หจก.ชาติชายฟาร์ม มอบหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ นายบรรเจิด สีสด กำนันตำบลไผ่ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้ปกครองเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 21 ก.พ. 2561 09:59 น.