กีฬา-กรีฑาศูนย์พัฬนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๖๑ เปิดอ่าน 127 ครั้ง


กีฬา-กรีฑาศูนย์พัฬนาเด็กเล็ก ปี ๒๕๖๑

      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมครั้งนี้อย่างมากมาย ณ สนามวัดบำเพ็ญธรรม บ้านนาอุดม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 23 มี.ค. 2561 10:52 น.