การประชุมสัญจรสภาเด็กและเยาวชนภาคอีสาน เปิดอ่าน 143 ครั้ง


การประชุมสัญจรสภาเด็กและเยาวชนภาคอีสาน

      วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีนิรันด์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจร สภาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมอบทุนการศึกษาเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัญจร การประชุมสัญจรในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และติดตามผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันเลือกตั้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสด้านอื่นๆ มากขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ หมู่ 13 บ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โอกาสนี้ยังได้มอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ด้วย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 27 มี.ค. 2561 15:48 น.