โครงการฝึกอบรมทักษะให้ความรู้การผลิตเชื้อราฯ เปิดอ่าน 115 ครั้ง


โครงการฝึกอบรมทักษะให้ความรู้การผลิตเชื้อราฯ

      นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะให้ความรู้การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ใช้ในนาข้าว ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดหงษ์บ้านช่อง หมู่ ๓ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติการผลิตเชื้อราไตรโดเดอร์ม่าให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการ ควบคุมโรคพืชในนาข้าว และพืชชนิดอื่น รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการป้องกัน กำจัดศัตรูพืชด้วย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 มี.ค. 2561 10:19 น.