การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลผู้สูงอายุฯ เปิดอ่าน 115 ครั้ง


การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลผู้สูงอายุฯ

      28 มีนาคม 2561เวลา อบต.ไผ่ มอบให้นายทศวรรษ ชิ้นแก้ว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เขต 9 นครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จ.สุรินทร์ เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงในพื้นที่ให้เอื้อต่อการดำเนิน ในการเบิกจ่ายงบประมาณ และการติดตามการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงในพื้นที่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 มี.ค. 2561 10:59 น.