การอบรมพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ เปิดอ่าน 118 ครั้ง


การอบรมพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

      29 มีนาคม 2561เวลา อบต.ไผ่ มอบหมายให้นายทศวรรษ ชิ้นแก้ว นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ศปสอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โรงพยาบาลรัตนบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ความตระหนักและความร่วมมือแก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรง ในในพื้นที่ ซึ่งสามรถนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาและแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไจปัญหาความรุนแรง ในเด็กและสตรี เขตอำเภอรัตนบุรีได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 มี.ค. 2561 11:03 น.