การให้ความรู้และติดตามประเมินผลการจดทะเบียนพาณิชย์ เปิดอ่าน 69 ครั้ง


การให้ความรู้และติดตามประเมินผลการจดทะเบียนพาณิชย์

      วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสาวเบญจวรรณ ทองปลี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษธุรกิจ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ และนางจิราภรณ์ ปริสุทธิวุฒิพร นักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ อบรมให้ความรู้และติดตามประเมินผลการจดทะเบียนพาณิชย์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ ปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และสามารถใช้ระบบจัดเก็บและ บันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 30 เม.ย. 2561 09:03 น.