การประชุมสภาสมัยสามัญ ปี ๒๕๖๑ เปิดอ่าน 63 ครั้ง


การประชุมสภาสมัยสามัญ ปี ๒๕๖๑

      นายสนอง ชนะทอง ประธานสภา อบต.ไผ่ พร้อมด้วยนายวัฒนา เรียบร้อย ปลัด อบต.ไผ่ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อรายงานการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และเรื่องอื่นๆ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลาตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 1 พ.ค. 2561 10:02 น.