โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เปิดอ่าน 53 ครั้ง


โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี

      สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปลูกข้าว การปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีในระดับตำบล เพื่อเกษตรกรจะได้มีข้าวพันธุ์ดีเก็บไว้ทำพันธุ์ในปีถัดไป ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดหงษ์บ้านช่อง ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายกมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 4 พ.ค. 2561 09:31 น.