โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตใจผู้สูงอายุ เปิดอ่าน 59 ครั้ง


โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตใจผู้สูงอายุ

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีตัวแทนผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ ในตำบลไผ่ เข้าร่วมในโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลไผ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ชีวิตที่มาก อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับ สังคมมากมาย ผู้สูงอายุเป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จะส่งผลทำให้ภาวะสุภาพจิตใจของคนในครอบครัวดีด้วย ซึ่งการจัดโครงการ ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านไผ่ มาแนะนำการออกกำลังกาย และตอบคำถามจาก ผู้สูงวัยที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
(ไม่มีคำอธิบาย)

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 4 พ.ค. 2561 09:41 น.