ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่นหมายเลขโทรศัพท์ อบต.ไผ่ เปิดอ่าน 43 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่นหมายเลขโทรศัพท์ อบต.ไผ่

      องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จากเดิมหมายเลข 044-536234 เป็นหมายเลข 044-599298 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงขอประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 8 พ.ค. 2561 12:58 น.