ประชุมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด เปิดอ่าน 104 ครั้ง


ประชุมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด

      ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ เป็นประธานในการประชุม การประกวด "หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด" ระดับตำบล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ผู้เข้าร่วมประชุม

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดการประกวด

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายก อบต.ไผ่เป็นประธานการประชุม

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 18 พ.ค. 2561 08:44 น.