นิทรรศการสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ ๑ เปิดอ่าน 102 ครั้ง


นิทรรศการสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ ๑

      วันที่ 24 พ.ค.2561 ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จัดแสดงนิทรรศการ "สื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอรัตนบุรี ครั้งที่ 1" โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอรัตนบุรี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล 12 ตำบล และเทศบาลตำบลรัตนบุรี ร่วมนำสื่อการเรียน การสอนมาจัดแสดง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ (นายชำนาญ ศรีพารา) เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน นายสมนึก ชัยศรี ท้องถิ่นอำเภอรัตนบุรี นายสมพงษ์ ทรายเพชร นายก อบต.ไผ่ พร้อมด้วยสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นายก อบต. ทุกตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมผลงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ และร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ และผลิตสื่อของครูปฐมวัย

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธี

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายก อบต.ไผ่ กล่าวรายงาน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
นายก อบต.ไผ่ ผูกผ้าขาวม้า

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
การแสดงต้อนร้อบจากเด็กเล็กของ ศพด.ไผ่

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
ท้องถิ่นจังหวัดร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ

คลิกดูภาพขนาดใหญ่
มอบของที่ระลึกจาก นายก อบต.

โดย : ผช.จนท.บันทึกข้อมูล เมื่อ : 25 พ.ค. 2561 15:40 น.