เห็ดชื่อผลิตภัณฑ์ : เห็ด
รายละเอียด : เห็ดขอน และเห็ด ชนิดต่างๆ จากชมรมผู้เพาะเลี้ยงเห็ดบ้านไผ่หมู่11
ราคา (บาท) : 60
ผู้ผลิต : หมู่11
ข้อมูลติดต่อ : ชมรมเพาะเห็ด หมู่11