ทอเสื่อกกชื่อผลิตภัณฑ์ : ทอเสื่อกก
รายละเอียด : เสื่อกกทำจากวัสดุธรรมชาติ มีความทนทาน
เก็บรักษาง่าย ไม่ขึ้นรา สีสันสวยงามทันสมัย
และราคาถูก
ราคา (บาท) : 100
ผู้ผลิต : กลุ่มทอเสื่อกกหมู่ที่2
ข้อมูลติดต่อ : นางจารุณี บุญแพง สมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกหมู่ที่2 บ้านไผ่