สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่14 เปิดอ่าน 178 ครั้ง      สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านไผ่ หมู่ ๑๔ จากบ้านนางคำ ถึง ถนนทางหลวง แผ่นดิน (เลขที่โครงการ : 60015082905)
คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบ ( 2,828.90 KB.)

โดย : ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน เมื่อ : 2 ก.พ. 2560 13:22 น.