แจ้งลบกระทู้นี้ แจ้งลบกระทู้นี้

ตอบเรื่องร้องเรียนผู้ดูแลศูนย์เด็ก เปิดอ่าน 1395 ครั้ง


      จากที่มีกระทู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจาก aeae เกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก ขอเรียนชี้แจงดังนี้
1. เรื่องการรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กแต่ละแห่งจะมีผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน จะปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวรประจำวัน หากครูคนหนึ่งทำหน้าที่รับเด็กจากผู้ปกครอง ครูอีกคนหนึ่งจะดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์ เช่น เตรียมห้องเรียน , เอกสาร สำหรับใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน
2. เรื่องการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก
อบต.ไผ่ ได้ประกาศรับสมัครผู้ดูแลเด็ก และจัดให้มีการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเมื่อเข้ามาเป็นผู้ดูแลเด็กแล้วต้องเข้ารับการศึกษาด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งทาง อบต.ไผ่ได้จัดส่งผู้ดูแลเด็กไปศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เอกการศึกษาปฐมวัย และส่งเข้ารับการอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในหลักสูตรที่กรมกำหนด
3. การดูแลและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ไผ่ ทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 4 ศูนย์ ซึ่งกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ้ดให้แก่เด็ก มีนักวิชาการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กำหนด

โดย : นักวิชาการศึกษา อบต.ไผ่ 183.89.67.84 เมื่อ : 27 ก.ค. 2555 16:33 น.ความคิดเห็น    ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น


ร่วมแสดงความคิดเห็น

บันทึกข้อความ :


ลงชื่อ :    อีเมล์ :

กรอกตัวเลขที่ปรากฏ: