แจ้งลบกระทู้นี้ แจ้งลบกระทู้นี้

ขอเชิญสมัครอบรม "การใช้งานโปรแกรม SketchUp ออ เปิดอ่าน 894 ครั้ง


      โครงการอบรม :การใช้งานโปรแกรม SketchUP ออกแบบอาคาร 3 มิติ
จัดโดย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย
ระหว่างวันที่ : 18-22 พฤษภาคม 2558 (5 วัน
สถานที่จัดอบรม : ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
วิทยากร : อาจารย์สุริยา แสนเจริญ
ค่าลงทะเบียน
> บุคลากร อปท. (อบต.,เทศบาล,อบจ.) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ลดเหลือ 4,000 บาท
(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้ วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)
> เอกชน และ บุคลากร ส่วนราชการอื่น ที่ไม่ใช่ อปท. 5,000 บาท
ชำระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ลดเหลือ 4,500 บาท
> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง
หมายเหตุ : ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เข้าอบรมเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด


เนื้อหาการอบรม
โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม SketchUp/ Vray for SketchUp
- ศึกษาคำสั่งพื้นฐานและคำสั่งที่ใช้สร้างชิ้นงาน 3 มิติ ต่างๆ ของ SketchUp
- การนำเข้าข้อมูล 2 มิติ จาก AutoCAD
- การกำหนดสีและลวดลายให้กับชิ้นงาน
- เพิ่มเติมองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รถยนต์, ต้นไม้ ฯลฯ
- การตั้งค่าแสงและตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร
- การสร้างมุมมอง (Scene), รูปแบบการแสดงภาพ (Style)
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว
- การ Render เพื่อสร้างภาพ Perspective
- การใช้ Layout จัดหน้ากระดาษสีสำหรับ print


สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://training.yotathai.com/sketchup.html

โดย : yotathaicenter 171.4.248.171 เมื่อ : 20 เม.ย. 2558 13:13 น.ความคิดเห็น    ทั้งหมด 0 ความคิดเห็น


ร่วมแสดงความคิดเห็น

บันทึกข้อความ :


ลงชื่อ :    อีเมล์ :

กรอกตัวเลขที่ปรากฏ: